βόλεσθε

βόλεσθε
βούλομαι
will
pres imperat mid 2nd pl (epic)
βούλομαι
will
pres ind mid 2nd pl (epic)
βούλομαι
will
imperf ind mid 2nd pl (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”